Higini Arau, Doctor en Ciències Físiques en l'especialitat d'Acústica per la Universitat de Barcelona amb la qualificació de "Excel·lent Cum Laude".. 
Associacions a les que pertany
 • Membre de la Sociedad Española de Acústica SEA (es vocal del Consell rector i membre del comitè científic) desde 1971.
 • Es "member", desde 2013, i membre asociat desde 197, de la Acoustical Society of America.
 • Es Firm member del National Council of Acoustical Consultants desde 2013.
 • Membre de la European Acoustics Association EAA desde 2000.


 
Docencia

És professor extern en Masters d'Acustica a la Universitat Ramón Llull (La Salle) de Barcelona, UEM Europea Universidad Madrid, UN Navarra Universidad, Universitat Internacional de Catalunya UIC, etc, i regularment realitza classes magistrals en diverses Universitats i Centres Tecnològics d'Espanya.. 
Premis d'Investigació i Disseny
 • Va obtenir el Accésit del Premio de Investigación JUAN VIGON del Patronado del Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales "Esteban Terradas "(1980 / 1981).
 • Premio Rehabitec 1996 por el Teatro Metropol.
 • Premio de Arquitectura FAD 2000. Mención Especial en reconocimiento a su colaboración en numerosas obras de arquitectura realizadas en España a lo largo de los últimos años.
 • Premio Construmat 2001 por el Instituto del Teatro.
 • Diploma de plata de la Acoustical Society of America, ASA.
 • Diploma du Reconhecimiento de la Sociedad Portuguesa de Acústica.
 • Premio "Auszeichnung gutes Bauen 2006-2010", Suiza, por el Tonhalle de St. Gallen.
 • Títol de Soci de Mèrit en reconeixement a la seva tasca en el desenvolupament i progrés de l'Acústica i de la SEA. Premi atorgat per la Societat Espanyola d'Acústica a la celebració dels seus 50 anys (1969-2019).
 • Premi ACUSTI.CAT 2020 en reconeixement a la seva carrera professional. Atorgat al Congrés Acusticat celebrat al 2020.


 
Principals publicacions científiques
 • An improved Reverberation Formula (#)(1988). Acustica (Hirzel Verlag)Vol 65 nº4, 163-180.
 • Variation of the Reverberation Time of places of public assembly with audience size (1997). Building Acoustics, Volume 4 nº 2.
 • General theory of the energy relations in halls with asymmetrical absorption (1999). Building Acoustics vol 5 nº3.
 • Increasing the Acoustic Volume of Performance Spaces without Altering the Internal Dimensions. Acta Acustica united Acustica, Vol 98 (2012) 309-316.
 • The Refurbishment of Orchestra of Rehearsal Room of Great Theater of Liceu, Journal Building Acoustics, Vol 19, number 1, 2012.
 • The Refurbishment of Tonhalle St.Gallen. Journal Building Acoustics, Vol 19, number 3, 2012.
 • Sound Pressure Levels in Rooms: A Study of Steady State Intensity, Total Sound Level, Reverberation Distance, New Discussion of Steady Intensity, and the other Experimental Formulae. Journal Building Acoustics, Vol 19, number 3, 2012.


 
Llibres realizats
ABC de la Acústica. 1999.
El ruido, la vibración y el criterio acústico en la edificación. 2018

"El soroll, la vibració i el criteri acústic en l'edificació " és el Tomo I de l'Acústica dirigit a estudiants i professionals d'Arquitectura, Física, Enginyeria o d'altres disciplines interessats en coneixements teòric - pràctics d'Acústica.

Analitza els conceptes bàsics dels fenòmens ondulatoris del soroll i de la vibració així com la seva relació amb l'ésser humà.

Lleis físiques que regulen l'aïllament acústic, el soroll d'impacte i l'absorció acústica en els edificis i en el medi urbà. 2018

Tomo II

En el tomo II s'emeten els conceptes i la pràctica de càlcul de les lleis que abasten l'aïllament acústic del soroll, la seva aplicació als edificis i l'entorn urbà. Al final del llibre s'exposen tres exemples pràctics efectuats com a consultor acústic

III. Les lleis físiques que regulen el condicionament acústic de sales i la seva anàlisi experimental a l'finalitzar la seva construcció. 2021

S'emeten conceptes bàsics de l'Acústica i lleis de recent investigació realitzades per Higini Arau, així com la seva comparació amb lleis anteriors, destacant càlculs de el temps de reverberació amb distribució No Uniforme d'un recinte. 
Chairman y professor convidat

Ha estat chairman i co-chairman en multitud de Congressos Nacionals i Internacionals i professor convidat en la majoria de congressos a partir del 2000, entre ells tenim INTERNOISE, FIA, SEA. Acoustics Institute, ICA y ISRA.